Sara Johansson's picture

Sara Johansson

LEED® AP O+M

Skanska Sverige AB

BIO

LEED® AP O+M