Ahmed Ashraf Abdelfattah

LEED AP BD+C

Senior Mechanical Engineer

DAR ALHANDASAH